Vyhláška  č.  120/2018 Sb.
Ministerstva spravedlnosti
o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady
Oblasti úpravy:
Právní pomoc advokáta.;
Schváleno (Vydáno): 12.06.2018 Účinnost od: 01.07.2018
Uveřejněno v č. 59/2018 Sbírky zákonů na straně 1507