Vyhláška  č.  121/2018 Sb.
Ministerstva spravedlnosti
, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Právní pomoc advokáta.;Advokátní tarif.;
Schváleno (Vydáno): 12.06.2018 Účinnost od: 01.07.2018
Uveřejněno v č. 59/2018 Sbírky zákonů na straně 1524