Vyhláška  č.  122/2018 Sb.
Ministerstva pro místní rozvoj
o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb
Oblasti úpravy:
Cestovní ruch. Cestovní kanceláře.;
Schváleno (Vydáno): 13.06.2018 Účinnost od: 01.07.2018
Uveřejněno v č. 60/2018 Sbírky zákonů na straně 1530