Nařízení  č.  123/2018 Sb.
Vlády České republiky
o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
Oblasti úpravy:
Konzervatoře.;Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;Školy základní.;
Schváleno (Vydáno): 30.05.2018 Účinnost od: 01.09.2018
Uveřejněno v č. 61/2018 Sbírky zákonů na straně 1546