Sdělení  č.  25/2018 Sb.m.s
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 25/1997 Sb.
Oblasti úpravy:
Porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou.;Velká Británie. Spojené království Velké Británie a Severního Irska.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o clech a obchodu.;
Schváleno (Vydáno): 21.06.2018 Účinnost od: 21.06.2018
Uveřejněno v č. 19/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 762