Sdělení  č.  26/2018 Sb.m.s
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Uzbekistán o spolupráci
Oblasti úpravy:
Uzbecká republika. Republika Uzbekistán.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o spolupráci ve vojenských záležitostech.;
Schváleno (Vydáno): 21.05.2018 Účinnost od: 21.05.2018
Uveřejněno v č. 19/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 763