Sdělení  č.  27/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se vyhlašují změny pravidel 4 a 41 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci a změny Sazebníku poplatků připojeného k prováděcímu předpisu ke Smlouvě, které byly přijaty dne 11. října 2017
Oblasti úpravy:
MEZINÁRODNÍ AUTORSKOPRÁVNÍ DOHODY.;Autorské osvědčení a patent. Patentové právo.;Ochrana práv k vynálezům.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 11.10.2017 Účinnost od: 01.07.2018
Uveřejněno v č. 19/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 772