Vyhláška  č.  124/2018 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;
Schváleno (Vydáno): 14.06.2018 Účinnost od: 01.08.2018
Uveřejněno v č. 62/2018 Sbírky zákonů na straně 1610