Vyhláška  č.  125/2018 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami
Oblasti úpravy:
Náklady zdravotní péče.;Fondy.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 13.06.2018 Účinnost od: 29.06.2018
Uveřejněno v č. 63/2018 Sbírky zákonů na straně 1642