Nařízení  č.  126/2018 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Oblasti úpravy:
ZEMĚDĚLSKÉ PRÁVO.;ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBNÍ OBLASTI.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 13.06.2018 Účinnost od: 01.07.2018
Uveřejněno v č. 64/2018 Sbírky zákonů na straně 1666

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 7, 10 až 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23 a 25 nabývají účinnosti 1.1.2019.