Sdělení  č.  28/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o přijetí změn příloh 6, 8 a 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR /Úmluva TIR/
Oblasti úpravy:
Clo a jeho ukládání.;Silniční přeprava nákladů.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o clech a obchodu.;
Schváleno (Vydáno): 12.10.2017 Účinnost od: 01.07.2018
Uveřejněno v č. 20/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 786