Vyhláška  č.  127/2018 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Oblasti úpravy:
Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.;Daň z převodu nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí.;
Schváleno (Vydáno): 19.06.2018 Účinnost od: 01.07.2018 Zrušeno: 26.09.2020
Uveřejněno v č. 65/2018 Sbírky zákonů na straně 1674

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 36, 39, 41, 43 a 45 nabývají účinnosti 1.7.2018, ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2019.
zrušeno 386/2020 Sb.