Nařízení  č.  129/2018 Sb.
Vlády České republiky
o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018
Oblasti úpravy:
Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;
Schváleno (Vydáno): 13.06.2018 Účinnost od: 01.07.2018 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 66/2018 Sbírky zákonů na straně 1701