Vyhláška  č.  130/2018 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Dárcovství krve, krevních složek a krvetvorných buněk.;
Schváleno (Vydáno): 19.06.2018 Účinnost od: 13.07.2018
Uveřejněno v č. 66/2018 Sbírky zákonů na straně 1702