Vyhláška  č.  131/2018 Sb.
České národní banky
o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance
Oblasti úpravy:
Česká národní banka.;Ostatní banky.;Úvěrové vztahy.;
Schváleno (Vydáno): 12.06.2018 Účinnost od: 01.09.2018
Uveřejněno v č. 66/2018 Sbírky zákonů na straně 1707