Vyhláška  č.  132/2018 Sb.
Ministerstva zemědělství
o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
Oblasti úpravy:
OZNAČOVÁNÍ PŮVODU ZBOŽÍ.;Obaly.;Ochrana rostlin pesticidy.;Ochrana rostlin herbicidy a ostatními přípravky.;
Schváleno (Vydáno): 21.06.2018 Účinnost od: 13.07.2018
Uveřejněno v č. 67/2018 Sbírky zákonů na straně 1714

Pozn.: Ustanovení § 2, 3, § 7 odst. 2 a § 10 nabývají účinnosti 1.1.2020.