Vyhláška  č.  133/2018 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
Oblasti úpravy:
Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;Elektrická energie. Elektřina.;Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;
Schváleno (Vydáno): 26.06.2018 Účinnost od: 28.06.2018
Uveřejněno v č. 68/2018 Sbírky zákonů na straně 1730