Vyhláška  č.  134/2018 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních
Oblasti úpravy:
TĚLESNÁ VÝCHOVA (TĚLOVÝCHOVA), TĚLESNÁ KULTURA A SPORT.;Státní finanční podpory.;
Schváleno (Vydáno): 19.06.2018 Účinnost od: 01.07.2018
Uveřejněno v č. 68/2018 Sbírky zákonů na straně 1731