Sdělení  č.  29/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o přijetí změn Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkajících se zločinu agrese, přijatých v Kampale dne 11. června 2010
Oblasti úpravy:
Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní trestní soud.;
Schváleno (Vydáno): 11.06.2010 Účinnost od: 12.03.2016
Uveřejněno v č. 21/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 794