Sdělení  č.  30/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o přijetí rezoluce ICC-ASP/16/Res.5, přijaté v New Yorku dne 14. prosince 2017
Oblasti úpravy:
Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní trestní soud.;
Schváleno (Vydáno): 14.12.2017 Účinnost od: 17.07.2018
Uveřejněno v č. 21/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 801