Sdělení  č.  31/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu
Oblasti úpravy:
Holandsko. Holandské království. Nizozemské království.Nizozemí.Nizozemsko.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;
Schváleno (Vydáno): 24.05.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 21/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 804