Sdělení  č.  32/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o vyhlášení přijetí změn "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
Oblasti úpravy:
Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o dopravě a přepravě.;
Schváleno (Vydáno): 08.05.2017 Účinnost od: 03.01.2018
Uveřejněno v č. 22/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 810