Nález  č.  135/2018 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení části čl. IV a čl. V zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.;Zmírnění následků majetkových křivd. "Restituce".;
Schváleno (Vydáno): 19.06.2018 Účinnost od: 01.07.2018
Uveřejněno v č. 69/2018 Sbírky zákonů na straně 1738