Nařízení  č.  136/2018 Sb.
Vlády České republiky
o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
Oblasti úpravy:
BYDLENÍ. BYTY.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 19.06.2018 Účinnost od: 15.08.2018
Uveřejněno v č. 70/2018 Sbírky zákonů na straně 1762