Vyhláška  č.  137/2018 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Ochrana osobnosti.;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Organizace zdravotní správy.;
Schváleno (Vydáno): 27.06.2018 Účinnost od: 24.07.2018
Uveřejněno v č. 71/2018 Sbírky zákonů na straně 1770

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 1, 2, 5, 6, 13 až 15, 19, 22, 23, 28, 32, 34, 36 až 38, 40 a 41nabývají účinnosti 1.11.2018.