Instrukce  č.  MSP-84/2017-OPR-M
Ministerstva spravedlnosti
, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 4/2012-INV-M, o vymáhání pohledávek, ze dne 19. 12. 2012, uveřejněná pod č. 1/2013 Sbírky instrukcí a sdělení, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
VÝKON ROZHODNUTÍ. EXEKUCE. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ.;Prvotní evidence.;Lhůty.;Pokuty. Blokové pokuty.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Pohledávky a jiná práva státu a za státem.;Pohledávky právnických a fyzických osob a peněžních ústavů.;Náklady exekuce.;
Schváleno (Vydáno): 03.04.2018 Účinnost od: 31.03.2018
Uveřejněno v č. 0/2018 Rejstříku instrukcí (dříve Sbírky instrukcí a sdělení)