Pokyn  č.  GFŘ-D-37
Generálního finančního ředitelství
ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu
Oblasti úpravy:
Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;
Schváleno (Vydáno): 27.07.2018 Účinnost od: 01.09.2018
Uveřejněno v č. 6/2018 Finančního zpravodaje na straně 2