Zákon  č.  171/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
Oblasti úpravy:
PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY.;POJIŠTĚNÍ V OBČANSKÉM PRÁVU.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Pojišťovny a zajišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 18.07.2018 Účinnost od: 01.12.2018
Uveřejněno v č. 87/2018 Sbírky zákonů na straně 2667