Zákon  č.  173/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Soudci a přísedící. Jmenování a ustanovení soudců. Volby soudců.;
Schváleno (Vydáno): 19.07.2018 Účinnost od: 01.12.2018
Uveřejněno v č. 88/2018 Sbírky zákonů na straně 2694