Seznam  č.  MF-1522/2018/2502-5
Ministerstva financí
států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;
Schváleno (Vydáno): 23.08.2018 Účinnost od: 23.08.2018 Zrušeno: 02.10.2018
Uveřejněno v č. 7/2018 Finančního zpravodaje na straně 2

zrušeno MF-1522/2018/2502-7