Vyhláška  č.  227/2018 Sb.
Ministerstva zemědělství
o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci
Oblasti úpravy:
KATEGORIZACE PŮDY.;Pozemkový úřad.;
Schváleno (Vydáno): 04.10.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 113/2018 Sbírky zákonů na straně 4034