Sdělení  č.  RS02/2018
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby v částce 112/2018 Sb.
Oblasti úpravy:
Volby.;Senát.;
Schváleno (Vydáno): 12.10.2018 Účinnost od: 12.10.2018
Uveřejněno v č. 113/2018 Sbírky zákonů na straně 4044