Vyhláška  č.  229/2018 Sb.
České národní banky
o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II
Oblasti úpravy:
Mince.;
Schváleno (Vydáno): 03.10.2018 Účinnost od: 24.10.2018
Uveřejněno v č. 114/2018 Sbírky zákonů na straně 4052