Sdělení  č.  231/2018 Sb.
Státní volební komise
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018 (II. kolo)
Oblasti úpravy:
Volby.;Senát.;
Schváleno (Vydáno): 15.10.2018 Účinnost od: 16.10.2018
Uveřejněno v č. 115/2018 Sbírky zákonů na straně 4058