Seznam  č.  MF-16351/2018/2502-3
Ministerstva financí
smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Standardizace. Kategorizace.;Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;
Schváleno (Vydáno): 02.10.2018 Účinnost od: 02.10.2018 Zrušeno: 20.12.2018
Uveřejněno v č. 8/2018 Finančního zpravodaje na straně 6

zrušeno MF-1522/2018/2502-9
zrušeno FZ07/2018