Vyhláška  č.  232/2018 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Konzervatoře.;Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;
Schváleno (Vydáno): 12.10.2018 Účinnost od: 01.11.2018
Uveřejněno v č. 116/2018 Sbírky zákonů na straně 4066