Nález  č.  233/2018 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb.
Oblasti úpravy:
Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Pojišťovny a zajišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 04.09.2018 Účinnost od: 01.10.2019
Uveřejněno v č. 117/2018 Sbírky zákonů na straně 4090