Sdělení  č.  234/2018 Sb.
Energetického regulačního úřadu
o vydání cenového rozhodnutí
Oblasti úpravy:
Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;
Schváleno (Vydáno): 16.10.2018 Účinnost od: 01.11.2018
Uveřejněno v č. 118/2018 Sbírky zákonů na straně 4122