Nález  č.  235/2018 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/ /2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.
Oblasti úpravy:
Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;
Schváleno (Vydáno): 11.09.2018 Účinnost od: 01.07.2019
Uveřejněno v č. 118/2018 Sbírky zákonů na straně 4123