Sdělení  č.  42/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy
Oblasti úpravy:
Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Kajmanské ostrovy;
Schváleno (Vydáno): 13.06.2018 Účinnost od: 13.06.2019
Uveřejněno v č. 28/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 947