Sdělení  č.  43/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené
Oblasti úpravy:
Japonsko.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy ve věcech práce.;
Schváleno (Vydáno): 27.06.2017 Účinnost od: 01.11.2018
Uveřejněno v č. 28/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 949