Sdělení  č.  236/2018 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
Oblasti úpravy:
Správa nemocenského pojištění zaměstnanců.;
Schváleno (Vydáno): 11.10.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 119/2018 Sbírky zákonů na straně 4138