Sdělení  č.  237/2018 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;
Schváleno (Vydáno): 11.10.2018 Účinnost od: 23.10.2018 Zrušeno: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 119/2018 Sbírky zákonů na straně 4139