Sdělení  č.  238/2018 Sb.
Ústavního soudu
ohledně možnosti soudu nenařídit veřejné zasedání k projednání stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy trestního řízení
Oblasti úpravy:
ZÁKLADNÍ ZÁSADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ.;
Schváleno (Vydáno): 25.09.2018 Účinnost od: 23.10.2018
Uveřejněno v č. 119/2018 Sbírky zákonů na straně 4140