Vyhláška  č.  239/2018 Sb.
Ministerstva obrany
, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.;Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;Výsluhové nároky.;
Schváleno (Vydáno): 18.10.2018 Účinnost od: 01.11.2018
Uveřejněno v č. 120/2018 Sbírky zákonů na straně 4154