Vyhláška  č.  240/2018 Sb.
Ministerstva obrany
, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání
Oblasti úpravy:
Vojáci z povolání. Vojáci v činné službě.;
Schváleno (Vydáno): 18.10.2018 Účinnost od: 01.11.2018
Uveřejněno v č. 120/2018 Sbírky zákonů na straně 4155