Nařízení  č.  241/2018 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
Oblasti úpravy:
OCHRANA PŘED HLUKEM A VIBRACEMI V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ.;BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.;
Schváleno (Vydáno): 03.10.2018 Účinnost od: 09.11.2018
Uveřejněno v č. 121/2018 Sbírky zákonů na straně 4162