Nařízení  č.  242/2018 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Jedy, drogy, narkotika, psychotropní a omamné látky. Doping. Anabolika.;
Schváleno (Vydáno): 17.10.2018 Účinnost od: 25.10.2018
Uveřejněno v č. 121/2018 Sbírky zákonů na straně 4163