Sdělení  č.  243/2018 Sb.
Ministerstva vnitra
o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 22.10.2018 Účinnost od: 25.10.2018
Uveřejněno v č. 121/2018 Sbírky zákonů na straně 4172