Vyhláška  č.  244/2018 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.;
Schváleno (Vydáno): 23.10.2018 Účinnost od: 01.11.2018
Uveřejněno v č. 122/2018 Sbírky zákonů na straně 4178